Маршрути от и за хижа Грънчар

Изходни пунктове:

гр. Якоруда(14км. асфалтово шосе и 8 км по трасе с трошен-каменна настилка) - 5,30 ч / пеша :)
Курорта Боровец-с лифта до Ястребец-25 мин. и още 6,00 часа по маркирана пътека през връх Мусала.

Съседни обекти:

Грънчарски водопад (на р. Грънчарица)- под хижата
връх Овчарец (2768 м)-1,30 ч
връх Ковач (2634 м)-1,40 ч
връх Суа вапа (2639 м)-2,00 ч
хижа "Трещеник"-2,15 ч
хижа "Заврачица"(по Кайзеровия път, летен вариант)-3,00 ч
връх Мусала (2925 м)-4,00 ч
хижа "Семково"(през седловина Горни куки и по Станкова река)-5,00 ч
хижа "Мусала"(през връх Мусала)-5,30 ч
хижа "Заврачица"(през Маришки връх, зимен вариант)-5,00 ч
хижа "Семково"(по пътека, минаваща над хижа "Трещеник") 6,00 ч
хижа "Рибни езера"-6,00 ч
хижа "Македония"(през връх Канарата)-9,00 ч